چاپ پوستر

برای آنکه بتوانید بازاریابی چشمگیر و اطلاع رسانی شفاف و بی رقیبی داشته باشید بهتر است علاوه بر چاپ کاتالوگ چاپ پوستر تبلیغاتی را در نظر بگیرید.

انواع چاپ پوستر با طرح دلخواه

چاپ پوستر تبلیغاتی عموما در حالت افقی و عمودی انجام می شود که اغلب نوع عمودی آن رایج و متداول است. هر چند پوستر های مربعی هم می توانید برای تبلیغات داشته باشید اما این نوع پوستر ها برش اختصاصی نیاز دارند که کمی هزینه بردارتر است و طرفداران کمتری دارد.