چاپ و رایت CD و DVD

این روزها محصولاتی همچون دوره های انگیزشی، مشاوره های خانواده، مباحث درسی و آموزشی، علمی و غیره با فروش CD و DVD به جامعه ارائه می شوند که این لوح های فشرده اغلب از چاپ و رایت CD و DVD بهره گرفته اند. طرحی که برای چاپ در نظر گرفته می شود بهتر است از رنگ های سازمانی، تصاویر مرتبط با موضوع محتویات و عکس های با کیفیت و جذاب باشند.

مزیت چاپ و رایت سی دی و دی وی دی

یکی از روش های مرسوم که برای چاپ و رایت در نظر گرفته می شود چاپ لیبل است که این لیبل روی لوح فشرده چسبانده می شد اما این روش معایب خاص خود را دارد:
1.    صرف زمان برای قرار دادن لیبل روی لوح
2.    هزینه های زیاد و بدون صرفه اقتصادی
3.    چسب های نامرغوب و بی کیفیت
4.    امکان خطا در نصب دقیق لیبل روی لوح فشرده