چاپ فلکسی

از چاپ عکس روی فلکسی اغلب برای تبلیغات نمایشگاهی، تبلیغات محیطی، زیبا سازی فضا های مختلف، چاپ بک لایت، تابلو فروشگاهی و بسیاری از موارد دیگر با توجه به نیاز استفاده می شود. خدمات چاپ فلکسی برای تابلو های پشت نور بهترین پیشنهاد است که نور را به خوبی از خود عبور می دهد و طرح گرافیکی را با شفافیت و زیبایی هر چه تمامتر به نمایش می گذارد.