چاپ بوم کنواس

کنواس نوعی پارچه است که تار و پود درشتی همانند برزنت سفید رنگ دارد. برای آنکه چاپ بوم کنواس با کیفیت و به بهترین شکل ممکن انجام شود روی آن لایه ای سفید رنگ از کوتین جاذب مرکب استفاده می شود. اگر آشنایی زیادی با این نوع پارچه ندارید واضح تر بگوییم که پارچه بوم های نقاشی از نوع کنواس هستند که هنرمندان روی آن نقاشی می کنند. در واقع چاپ کنواس به گونه ای انجام می شود که می توانید بدون محدودیت هر طرح و نقشی را در خروجی داشته باشید. برخی نقاشی های دستی و طراحی ها به گونه ای روی کنواس چاپ می شود که در نگاه اول فکر می کنید نقاشی از نوع دستی و طبیعی است.