طراحی پوستر

طراحی پوستر یکی از انواع تبلیغات پر طرفدار است که مخاطب آن در سطوح مختلف اجتماعی، تحصیلی، مشاغل مختلف و بسیاری از موارد دیگر است. یک طراح حرفه ای به خوبی میداند طراحی پوستر برای اماکن عمومی، سالن ها، گالری، نمایشگاه بین المللی و … از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشد تا مورد توجه قرار گیرد.