طراحی پاکت رادیولوژی

حتما تاکنون پاکت رادیولوژی را دیده اید که در بیمارستان، کلینیک و مراکز فیزیوتراپی مورد استفاده قرار می گیرند.

ابعاد پاکت رادیولوژی

اصولا طراحی پاکت رادیولوژی در سایز های:

•    22 در 29 سانتی متر که مخصوص فیلم های 8 در 10 اینچ
•    27 در 31 سانتی متر برای فیلم هایی با 10 در 21 اینچ
•    22.5 در 31 سانتی متر برای پرینت های سایز A4 مناسب است.

که با چاپ تک رنگ ریسو، چاپ افست تک رنگ، دو رنگ و چهار رنگ انجام می شود.