طراحی پاپ آپ استند نمایشگاهی

راحی پاپ آپ استند نمایشگاهی

یکی از جذاب ترین نوع تبلیغات را می توان با پاپ آپ استند نمایشگاهی تجربه کرد که بازخوردهای مثبتی را بی برو برگرد به شما می دهد. طراحی پاپ آپ استند به صورت عمودی اما طولی است، بهتر است طراحی اصلی و جملات مهم در بخش های بالایی مدیای سازه درج شود. زیرا پاپ آپ ها مرتفع و گسترده هستند و تمرکز بیشتر در قسمت هایی است که در مقابل چشم مخاطب قرار می گیرد.