طراحی فولدر

فولدر ها از جمله ابزار های آرشیوی یا نگهدارنده اوراق هستند که در انواع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. طراحی فولدر با توجه به نوع قالب انجام می شود که باید خط تا، نحوه باز شدن و قالب آن را مد نظر قرار داد. سپس زمینه و طراحی را با توجه به هویت بصری برند، درخواست مشتری و استاندارد ها شروع کرد. چاپ فولدر به صورت یک رو انجام می شود که داخل آن سفید است. قالب های آماده، کار طراحی را آسان می کند و به یک طراح نشان می دهد که در چه محدوده ای طراحی را انجام دهد.