طراحی فلایر و تراکت

در ابتدا مختصر توضیحی در مورد این دو ابزار تبلیغاتی بدهیم که اغلب طراحی تراکت و فلایر با هم اشتباه می گیرند. فلایر اکثرا در سایز A4 طراحی و چاپ می شود که برای سازمان ها، ادارات و ارگان ها مورد استفاده قرار می گیرد. آنچه در طراحی فلایر مورد اهمیت است، اهداف، استراتژی ها، برنامه های راهبری، معرفی کسب و کار و دیگر موارد هستند. با این حال فلایر ها در فولدر های تبلیغاتی قرار می گیرند و به عنوان یک پک هدیه به مخاطبین که در همایش، جلسات، سمینار های اداری شرکت کرده اند ارائه می شود.
اما طراحی تراکت برای اهداف تبلیغاتی مستقیم و کاربری های دیگر انجام می شود که دنیایی متفاوت از طراحی فلایر دارد. برای آنکه تبلیغات سریع و مستقیم در منطقه یا یک شهر داشته باشید طراحی تراکت یکی از بهترین گزینه های پیشنهادی نیکان رسانه است. آنچه در طراحی تراکت مد نظر است استفاده از متون تبلیغاتی، تصاویر و رنگ های جذاب جهت جلب توجه مخاطب است.