طراحی ست اداری

یک کسب و کار زمانی می تواند قدرتمند عمل کند که از ابزار های تبلیغاتی به گونه ای حرفه ای بهره مند شود که ست اداری نیز جزء مهم ترین این ابزار ها است. طراحی ست اداری شامل سربرگ، کارت ویزیت، کارت پرسنلی، پاکت نامه، برگه یادداشت و غیره است که به معرفی هویت بصری یک برند یا سازمان می پردازد و نقش موثری در برندسازی دارد. در نظر داشته باشید استفاده از ست اداری کمک می کند تا تجارت شما معتبر و رسمی به مخاطب معرفی شود. شاید بتوان ست اداری را جزو سرمایه گذاری های بلند مدت سازمان دسته بندی کرد که نه تنها باعث افزایش اعتبار، بلکه تبلیغات ماندگار و پرطرفداری هم می باشد.
اقلامی که در 
طراحی ست اداری مدنظر است شامل کارت ویزیت، سربرگ در ابعاد A4 و A5، پاکت ملخی (اداری)، فولدر، فلایر، پک سی دی، لیبل و برگه یادداشت می باشد. با توجه به نیاز سازمان هر یک از موارد فوق در زمان معین به مراجعین یا مخاطبین برند ارائه می شود. تعریفی که می توان از طراحی ست اداری نمود آن است که؛ با استفاده از ست اداری می توان به زیبا سازی، برند سازی و هویت بخشیدن به آن پرداخت که در برند سازی هم از آن استفاده می شود.