طراحی ساک دستی تبلیغاتی

ساک دستی تبلیغاتی قطعا یکی از دستاوردهای رضایت بخش و مهم هر خرید است که نصیب مشتریان یک برند می شود. این ساک ها همچون تبلیغات سیّار عمل می کنند که به دست افراد در سراسر یک شهر به نمایش گذاشته می شوند.

اهمیت طراحی ساک دستی

طراحی ساک دستی تبلیغات پر بازده ای است که به برند سازی و آشنایی یک شهر یا کشور (و حتی فراتر) با برند مورد نظر کمک می کند. برای طراحی ساک دستی تبلیغاتی نیازی نیست به دنبال طرح های پیچیده و عجیب و غریب باشید. حتی یک لوگو هم می تواند حق مطلب را به خوبی ادا کند و پیام را به مخاطب برساند. در صورتی که تمایل دارید چاپ تصویر را در روی ساک دستی داشته باشید، این کار با دو روش چاپ تک رنگ و چهار رنگ قابل ارائه است که در روش تک رنگ از سطوح قیمتی پایین تری نیز بهره مند خواهید شد.