طراحی بروشور

اصولا طراحی بروشور در سایز های A4 و A5 انجام می شود که اطلاعات مهم مربوط به محصول یا خدمات برند درج می شود. می توانید با استفاده از بروشور نسبت به دیگر روش های کاغذی تبلیغاتی، مانور بیشتری برای فروش محصول داشته باشید که با محدودیت نیز روبرو نخواهید بود. طراحی بروشور شامل تصاویر جذاب، چیدمان رنگ استاندارد و متن است که در چیدمان منظم و یکپارچه اطلاعات لازم به مخاطب ارائه می شود.